DAVET

Değerli Meslektaşlarım,

Tıbbi Araştırmalar ve Eğitim Derneği (TAEDER) tarafından 2.’si düzenlenen Pandemide Aile Hekimliği, Acil Tıp ve Dahiliye Kongresi (PAHAD) 16-18 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacaktır.

Kongremiz, iç hastalıkları, acil ve aile hekimliği alanında yapılan bilimsel aktiviteler içerisinde, konu çeşitliliği, geniş konuşmacı kitlesi ve artan katılımcı sayısıyla bu yıl da öne çıkmaktadır. İç hastalıkları, acil ve aile hekimliği bilim dallarının; sahip olduğu geniş ve yoğun konuları nedeniyle sürekli takip edilmesi ve güncellenmesi gerekmektedir. Bu branşlar ile ilgilenen hekimlerin yaşanan gelişime uygun şekilde kendini yenilemesi hem eğitimin standardizasyonu için hem de mesleki başarı için bir gereklilik haline gelmiştir.

Kongremizde; poliklinikte, serviste ve yoğun bakımda karşılaşılan hem akut hastalıkların hem de kronik hastalıkların tanı, tedavi ve takip süreçleri ile ilgili en yeni bilgiler gözden geçirilecektir. Konular, en sık karşılaşılan, en çok ihtiyaç duyulan ayrıca yeni güncellenen başlıklar arasından bilimsel kurul tarafından özenle seçilmiştir. Kongremiz sizlerden gelen öneriler de göz önünde bulundurularak planlanmıştır.
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da sözlü ve poster bildiriler ile kongremizin bilimsel yönünün güçleneceği inancındayız. Bu nedenle kongremize gönderilen bildiriler bilimsel kurulumuz tarafından hassasiyetle değerlendirilip online olarak sizlerle paylaşılacaktır.

Keyifli bir bilimsel ortamda hep birlikte güzel bir kongre geçirmeyi diler, sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Saygılarımızla,


Doç. Dr. Attila Önmez
Kongre Başkanı

BİLİMSEL KURUL

Abdulhalim Şenyiğit
Abdurrahman Şenyiğit
Attila Önmez
Berna Kömürcüoğlu
Bora Kaya
Erdal Belen
Erhan Tuncel
Ethem Ünver

Hafize Uzun
Hakan Sayıner
Hüseyin Aydın
Meltem Sertbaş
Mustafa Kanat
Mustafa Ünübol
Mustafa Yurtdaş
Muzaffer Onur Turan

Nurhan Haluk Belen
Özkan Ulutaş
Pelin Uysal
Ramazan İlyas Öner
Selami Bülün
Selçuk Yaylacı
Şule Taş Gülen
Yaşar Sertbaş

Not: İsimler alfabetik olarak sıralanmıştır.


DÜZENLEME KURULU

Atilla Önmez | Kongre Başkanı
Erdal Belen | Kongre Başkan Yardımcısı
Bora Kaya | Kongre Genel Sekreteri
Ramazan İlyas Öner
Abdülhalim Şenyiğit
Selami Bülün

KONU BAŞLIKLARI

Akılcı İlaç Kullanımı
Akut Böbrek Yetmezliği
Akut ve Kronik Hepatitler
Anemiler
Aritmiler
Artrit
Asit-Baz Bozuklukları
Astım
Ateşli Hastaya Yaklaşım
Bağ Doku Hastalığı
Covid-19
Cushing Hastalığı
Çölyak
Dahiliye Yoğun Bakım
DİC

Dislipidemi
Dispepsi
Diyabet ve komplikasyonları
EKG kursu
Elektrolit Bozuklukları
FMF
Gut
Hipertansiyon
Hirsutizm
İç Hastalıkları Pratiğinde Beslenme
İnflamatuvar Barsak Hastalıkları
İnsülinler
İrritable Barsak Hastalığı
Kalp Yetersizliği
Kanama Bozuklukları

Kardiyak Aciller
Kronik Böbrek Hastalığı
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
Myeloproliferatif Hastalıklar
Obezite
Onkolojik Aciller
Oral Antidiyabetikler
Palyatif Bakım
Pankreas hastalıkları
Peptik Ülser ve Gastritler
Polikistik Over Sendromu
Pulmoner Emboli
Tiroid Hastalıkları
Tromboemboli
Yağlı Karaciğer Hastalığı


BİLİMSEL PROGRAM


08:45-09:00

AÇILIŞ KONUŞMALARI                                                                                                         

Attila Önmez

Ramazan İlyas Öner

09:15-10:00

DİYABET PANDEMİSİ

Oturum Başkanı:

Kime, Ne Zaman, Hangi Tedaviyi Uygulayalım?

Diyabet Teknolojileri

Attila Önmez

Satılmış Bilgin

Enver Şükrü Güncüoğlu

10:00-10:45

KOLESTROL GERÇEĞİ

Oturum Başkanı:

Lipidler dosttur. Peki Ne Zaman Düşmana Dönüşür?

Ne Zaman İlaç Başlayalım, Hangi İlacı Kullanalım?

Erdal Belen

İlyas Öner

Polat Canpolat

10:45-11:15 KAHVE ARASI
11:15-12:15

UYDU SEMPOZYUMU - SANOVEL

Diyabet ve Hipertansiyonda Bütünsel Fayda: Çok Hedefli Güçlü Etki

Oturum Başkanı :

Konuşmacılar

İlyas Öner

Meral Mert, Polat Canpolat

12:15-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30

KARDİYOLOJİDE EKSİK KALMAYALIM

Oturum Başkanı:

Kalp Yetersizliği Tanı Ve Tedavisi

Kan Sulandırıcıları Yönetelim. Kim, Ne Süreyle, Hangi İlacı Kullanmalı? Diş Çekimi Öncesi İlacı Kesmeli miyim? Aspirin, Klopidogrel ve Antikoagülanlar

Çarpıntım Var! Stres mi Ani Ölüm Riski Mi? Nasıl Ayırırım?

Erdal Belen

Erdal Belen

Muhsin Kalyoncuoğlu

Ali Yaşar Kılınç

14:30-15:30

PANDEMİDE ACİL YAKLAŞIMLAR

Oturum Başkanı:

Covidde oksijenizasyon ve oksijen tedavisi yaklaşımları

Serdar Olt

Songül Bahadır Akkaş

15:30-15:45 KAHVE ARASI
15:45-16:45

OBEZİTE PANDEMİSİ

Oturum Başkanı:

Tanı, Teşhis. Şişman mıyım Yoksa Kemiklerim mi İri?

Yaşam Tarzı Değişikliği Ve İlaçlar

Artık Cerrahi Olmalı

Meral Mert


Attila Önmez

Mevlüt Pehlivan


09:00-10:00

DİYABET TEDAVİSİNİN ZAFERİ

Oturum Başkanları:

Tip 2 Diyabette Uygun Oral Antidiyabet Seçimi

Komplikasyonların Önlenmesinde Hangi Tedavi Ne Kadar Etkili?

Attila Önmez

Enver Şükrü Güncüoğlu

Meral Mert

10:00-11:00

HİPERTANSİYON PANDEMİSİ

Oturum Başkanı:

Acil Ve İvedi Hipertansiyon

Bir Türlü Düşmüyor! Dirençli Hipertansiyonsa Ne Yapmalıyım?

Erdal Belen

Muhsin Kalyoncuoğlu

Erdal Belen

11:00-11:30 KAHVE ARASI
11:30-12:15

DİYABETİK ACİLLER

Oturum Başkanı:

Hipoglisemi

Diyabetik Ketosidoz - Hiperosmolar Hiperglisemik Durum

İlyas Öner

Attila Önmez

Serdar Olt

12:15-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:00

NEFROLOJİ OTURUMU

Oturum Başkanı:

Akut Böbrek Yetmezliği Tanı Ve Güncel Yaklaşımı

Kronik Böbrek Hastasının Basit Takibi

İlyas Öner

Satılmış Bilgin

Kürşad Öneç

14:00-15:00

HEMATOLOJİ / ONKOLOJİ

Oturum Başkanı:

Anemi İle Başvuran Hastaya Yaklaşım

Trompositopeni - Trombositoz

Kürşad Öneç

Serdar Olt

Birgül Öneç

15:00-15:15 KAHVE ARASI
15:15-16:00

TİROİD OTURUMU

Oturum Başkanı:

Hipertiroidiye Yaklaşım

Subakut Tiroidit

Attila Önmez

Sertaç Eraslan

Attila Önmez

16:00-17:00

SÖZLÜ SUNUMLAR

Oturum Başkanı:

Nadir Bir Akut Böbrek Hasarı Nedeni: Fekaloid

Adıyaman 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi

Subklinik Karın Ağrısının Nadir bir Sebebi; Median Arkut Ligaman Sendromu

Attila Önmez

Buket Büşra İcin

Osman Küçükkelepçe

Sefer Aslan


09:00-10:00

AKILCI İLAÇ KULLANIMI

Oturum Başkanı:

Hüseyin Aydın

10:00-10:30

POSTER SUNUMLAR

Oturum Başkanı:

Bir Devlet Hastanesine Başvuran Geriatrik Hipertansif Hastaların İrdelenmesi

Attila Önmez

Manolya Görkem

Bilimsel Program

GENEL BİLGİLER

Kongre Tarihi

16-18 Eylül 2022

Kongre Dili

Kongre resmi dili Türkçe’ dir.

Kongre Ajandası

Bildiri Gönderimi Başlangıç Tarihi: 1 Temmuz 2022
İndirimli Kayıtların Son Günleri: 15 Temmuz 2022
Son Bildiri Gönderme Tarihi: 26 Ağustos 2022
Bildiri Sonuçlarının Açıklanması: 03 Eylül 2022
Bilimsel Program Başlangıç: 16 Eylül 2022
Bilimsel Program Bitiş: 18 Eylül 2022

Davet Mektubu

Talep edildiği takdirde TravelPlan Turizm LTD. tarafından gönderilecektir.

ORGANİZASYON SEKRETERLİĞİ

Düzenleme Kurulu, TravelPlan Turizm LTD., Toplantı Resmi Acentesi olarak belirlemiştir. Toplantı çerçevesinde herhangi bir talebinizde TravelPlan Turizm LTD.’ye başvurmanızı rica ederiz.

İpek Demir
E-Mail: ipek.demir@travelplan.com.tr
+90 533 821 61 89

Veysel Boğaz
E-Mail: veysel.bogaz@travelplan.com.tr
+90 533 875 62 47

KAYIT & KONAKLAMA

KAYIT BEDELLERİ
Kayıt Tipi Kongre Kayıt
Hekim ₺2.000
Firma Temsilcisi ₺2.000

* 15 Temmuz 2022 tarihinden sonra kongre kayıt iptali yapılmayacak olup, isim değişikliği yapılabilir

Konaklamalı Katılım Paket ücretine dahil olan hizmetler;

 

 

KONAKLAMA ÜCRETLERİ
CONCORDE LUXURY RESORT HOTEL | KKTC 15 Temmuz 2022 Öncesi
(Erken Rezervasyon)
15 Temmuz 2022 Sonrası
(Geç Rezervasyon)
Tek Kişilik Oda ₺7.450 ₺7.950
Çift Kişilik Odada Kişi Başı ₺4.950 ₺5.250


DAHİL HİZMETLER VE KOŞULLAR ;

KDV HESAPLAMALARI ;

İPTAL İADE ŞARTLARI ;

DIŞ KATILIM ÜCRETİ 2.500 TL ( 3 Günlük Dış Katılımcı Ücreti )

TRANSFER ÜCRETİ ÇİFT YÖN 1.000 TL

KAYIT, KONAKLAMA, TRANSFER VE DIŞ KATILIM ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI HESAP NUMARASI

 

KAYIT ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI HESAP NUMARASI
Travel Plan Turizm LTD.
Banka TÜRKİYE İŞ BANKASI - TL
Şube Kodu 6807
Hesap No 0064712
IBAN TR87 0006 4000 0016 8070 0647 12

 

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiriler Aşağıdaki kurallar dahilinde ebrutopaloglu@taeder.com.tr ve taederbildiri@gmail.com adreslerine mail olarak iletilecektir.

Bildiri özetleri 26 Ağustos 2022  günü gece yarısı 23:59 kadar gönderilmelidir.

Özetler, Bilimsel Değerlendirme Kurulu Üyeleri’ne gönderilerek kapalı değerlendirme sürecinden geçirilecektir.

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

 • Her katılımcı, sunucu olarak en fazla 2 bildiri (1 sözlü, 1 poster veya 2 poster) ile başvuru yapabilir.

Bildiri Özeti Gönderim Kuralları

 • Bildiri özeti 700 kelimeyi geçmemelidir.
 • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, ünvanı, çalıştığı kurum, şehir ve iletişim adresleri belirtilmelidir.
 • Bildiri özetinin kabul edilmesi halinde bildiriyi sunması planlanan kişi mutlaka belirtilmelidir.
 • Bildiri özetinin içerisinde, bildiri yazarlarının tanınmasına imkan sağlayacak veya çalıştığı kurumları işaret eden hiçbir bilgi bulunmamalıdır.
 • Olgu sunumları hariç bildiri özetleri amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç bölümlerini içermelidir.

Kabul Yazısı

 • Kabul edilmiş bildiriyi sunacak yazar erken kaydın son gününe kadar kayıt olmalıdır.

Sözlü Bildiriler ve Posterler

 1. Sözel bildiriler, 10 dakika sunumu takiben 5 dakika tartışma süresi olacak şekilde sunulacaktır.
 2. Posterler en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde hazırlanacaktır.
 3. Posterler organizasyon komitesince bildirilecek tarih, saat ve yerde (verilen poster numarasında) sergilenecektir.
 4. Özetler Türkçe yazım kurallarına özen gösterilerek gönderilmelidir..
 5. Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır.
 6. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında, kısaltma kullanılacak ise metinde ilk geçtiği yerde tam açılımı yazılıp ardından parantez açılarak daha sonra kullanılacak olan kısaltılmış hali yazılmalıdır.
 7. Yazar isimleri sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
  Örn: Mehmet Yılmaz
 8. Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 9. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
  Örn: ……… Üniversitesi …… Fakültesi/Yüksek Okulu, …… Anabilim Dalı/Bölümü, İli.
 10. Herhangi bir proje desteği veya başka bir araştırma desteği alınması durumunda belirtilmelidir.
 11. Araştırıcıların varsa herhangi bir finansal bağlantısı açıklanmalıdır.
 12. Özet; yapılandırılmış olmalı giriş ve amaç, yöntemler, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.

Giriş ve Amaç: Çalışmanın amacı ve hedefleri, test edilen hipotezi veya problem tanımlanmalıdır.

Yöntemler: Yöntem(ler) ve denekler kullanılan çalışma ortamı tanımlanarak açıklanmalı, tedavi ve girişimler ile istatistiksel analiz belirtilmelidir.

Bulgular: Olabildiğince açık bir dille yazılmalı ve istatistiksel sonuçları mutlak içermelidir.

Sonuç: Veriler ve çalışmanın temel sonucu net bir şekilde belirtilmeli ve bu sonuçların önemi vurgulanmalıdır.

İLETİŞİM


KONGRE SEKRETERYASI
Ebru TOPALOĞLU
E-Mail: ebrutopaloglu@taeder.com.tr
+90 537 494 32 14

 

Tıbbi Araştırmalar ve Eğitim Derneği
Adres: Mimar Sinan Mah. Çavuşbaşı Cad. Ethem Sok. Ayverdi İş Merkezi No:1/5
Çekmeköy/İstanbul
Web: www.taeder.com.tr
E-Mail: ichastaliklariakademisi@taeder.com.tr


ORGANİZASYON SEKRETERYASI

İpek Demir
E-Mail: ipek.demir@travelplan.com.tr
+90 533 821 61 89

Veysel Boğaz
E-Mail: veysel.bogaz@travelplan.com.tr
+90 533 875 62 47


TravelPlan Turizm LTD.
Adres: Girne Çevre Yolu Cengiz Topel Sk. Gaü Koleji Yanı
P.K. 99300, Girne / K.K.T.C.
+90 533 853 90 01
+90 533 853 90 02